Oy Eggpac Ab

Oy Eggpac Ab är ett familjeägt äggpackeri i Kronoby. Företaget grundades år 1989 och då packades ägg enbart från det egna hönshuset. Företaget har vuxit till sig med åren och nu förpackar vi ägg från en handfull producenter inom närområdet. Största delen av äggen förpackas i minutförpackningar som distribueras direkt till butikerna inom närområdet. 

Vi erbjuder även bagerier, storkök, restauranger o dyl. ägg i olika lådstorlekar. Packeriet har även tillverkning av pastöriserad heläggmassa, som säljs till bagerier och storkök.

En viktig del i vårt arbete som äggpackeri är att kvalitetsgranska ägg när de hämtats från producenterna. I kvalitetsgranskningen plockas odugliga ägg bort, som t.ex. smutsiga, spruckna och ägg som innehåller blod. Sedan vägs varje ägg och de förpackas enligt storlek.

Se hur kvalitetsgranskningen går till
https://www.youtube.com/watch?v=IK_tljJCxJI